A Pampers VIP Klub Felhasználási feltételei

Megállapodás a felhasználó és a Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. között.

A jelen Megállapodás Ön (a továbbiakban "Felhasználó" vagy "Ön") és a Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. ("P&G" or "Mi") között jött létre a P&G www.pampersvipklub.hu weboldalára vonatkozó Felhasználási feltételekkel összhangban.

A Pampers VIP Klub honlapért a P&G felelős.

A jelen dokumentum tartalmazza a P&G honlapunk Önre, mint regisztrált felhasználóra vonatkozó Felhasználási feltételeit. A weboldal első használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket a feltételeket és a kért helyen fogadja el a Felhasználási feltételeket.

A weboldalunkra való regisztrálással, részvétellel és/vagy használattal Ön tudomásul veszi, hogy az a jelen Felhasználási feltételek elfogadásának és betartásuk vállalásának minősül az Ön részéről. Amennyiben Ön nem fogadja el a Felhasználási feltételeket, kérjük, ne regisztráljon, ne vegyen részt és ne használja a weboldalt.

A weboldalon található információk a fent említett végjegy weboldalára vonatkoznak, a weboldalra való regisztrációval és a Felhasználási feltételek elfogadásával kapcsolatos kötelezettség hatálya alá tartoznak.

Hatáskör

A jelen Felhasználási feltételek szabályozzák az Ön magatartását a P&G által biztosított Pampers VIP Klub vonatkozásában. Ezek a Felhasználási feltételek vonatkoznak a Pampers VIP Klubba regisztrált összes Pampers Klubtagra.

Hozzáférés a weboldalhoz – Az Ön személyes adatai és az adatvédelem - Sütik – Közösségi irányelvek

A weboldalunkhoz való hozzáférés kizárólag a regisztráció elvégzése és a Felhasználási feltételek elfogadása után lehetséges.

Előfeltételek: Tagsága vagy részvétele teljes mértékben önkéntes. Ön tanúsítja, hogy a regisztráció során Ön által megadott adatok valósak és pontosak. Ön kijelenti továbbá, hogy elmúlt tizennyolc (18) éves. A Pampers VIP Klubba történő regisztráció a Pampers VIP Klub tagjává válásának, és így a Pampers VIP-projektekben való részvétel előfeltétele.

Adatvédelem/személyes adatok

A Procter & Gamble Services a P&G weboldal eléréséhez és használatához szükséges regisztrációs eljárás részeként gyűjti és tárolja az Ön személyes adatait.

A bizalom jelenti üzleti céljaink alapját és sikerünk nélkülözhetetlen előfeltétele. A P&G elkötelezte magát a bizalom fenntartása mellett az Önről, mint fogyasztónkról gyűjtött adatok védelmének biztosítása által. Adatvédelmi irányelveink teljes szövegének eléréséhez kattintson ide.

Tartsa titokban a weboldalunkhoz tartozó személyes hozzáférési adatait és ne adja át harmadik feleknek. Jogunk van a felhasználói fiókok deaktiválására, ha véleményünk szerint a Felhasználási feltételek megsértésére került sor.

Időről időre korlátozhatjuk a regisztrált felhasználók hozzáférését weboldalunk egy részéhez vagy az egész weboldalhoz. Továbbá, fenntartjuk a jogot a weboldalon található szolgáltatások előzetes értesítés nélkül történő megszakítására vagy módosítására (lásd alább). Nem vállalunk felelősséget azért, ha a weboldal egy bizonyos időpontban vagy egy bizonyos időtartamig bármilyen okból nem elérhető.

Sütik: Weboldalunkon sütiket használunk annak érdekében, hogy segítsünk Önnek jobban kihasználni weboldalunkat, de biztonsági okoból is. Ezek az „üzleti sütik”. Ezenkívül statisztikai célokra is használhatunk sütiket, amelyek névtelenek, és nem teszik lehetővé számunkra, hogy Önt személyesen azonosítsuk. Előfordulhatnak továbbá harmadik felekhez tartozó sütik is. A sütik használatával kapcsolatos további információkért kattintson ide.

Az Ön hozzászólásai, fényképei és vitajelentései – Folytatólagos felhasználás a P&G által – Közösségi irányelvek / Házirend – Moderálás

A Pampers VIP Klubban való részvétellel Ön vállalja, hogy a jelen Közösségi irányelvek és a Felhasználási feltételek Önre nézve kötelező érvényűek és Ön betartja azokat. Amennyiben Ön nem fogadja el a Felhasználási feltételeket, kérjük, tartózkodjon a Pampers VIP Klub fehasználásától vagy a Klubban való részvételtől.

A „Pampers VIP Klub” egy ajánlat a pampersvipklub.hu regisztrált felhasználói számára. A regisztrált tagok számára lehetőséget kínál úgynevezett „VIP-projektekben” való részvételre, melyek keretein belül a tagok tesztelhetik és értékelhetik a Pampers termékeket.

A Pampers VIP-projektekben és aktivitásokban való részvétel ingyenes.

Böngészheti oldalunkat saját szórakoztatására vagy információk beszerzésére. A weboldalon belül számos lehetőség nyílik aktív részvételre is. Mindig győződjön meg arról, hogy hozzászólásai az adott bejegyzésre és a weboldal középpontjában álló témához kapcsolódnak. A tárgytól való elsodródás normális jelenség, de arra számítunk, hogy az érintettek a lehető legközelebb maradnak hozzá.

Ön tudomásul veszi, hogy hozzászólásait közzétesszük (az Ön felhasználóneve alatt). A P&G nem garantálja a lehetőséget hozzászólásának módosítására vagy törlésére a feltöltést követően. Ön tudomásul veszi, hogy Ön – és nem a P&G – felelős a feltöltött hozzászólások tartalmáért. Az Ön által feltöltött hozzászólások egyike sem tartozik titoktartási kötelezettség alá a P&G, harmadik félnek számító szolgáltató vagy a P&G ügynökei, vagy e felek vezetősége vagy alkalmazottai vonatkozásában.

További felhasználás a P&G által

A P&G fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint és ingyenesen megtartsa és felhasználja az Ön által a jelenlegi vagy jövőbeni termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan a weboldalra esetlegesen feltöltött hozzászólásokat, javaslatokat, adatokat vagy más információkat (együttesen: „Információk”). Amennyiben az információ alkalmas arra, hogy a szellemi tulajdonra vonatkozó rendelkezésekkel összhangban oltalom alatt álljon, Ön vállalja, hogy átruházza az ezen információkra vonatkozó valamennyi jogot a P&G-re és együttműködik a P&G-el a fenti jogok átruházásának terén. Továbbá, Ön visszavonhatatlan, ingyenes és átruházható jogot biztosít a P&G számára az Ön felhasználónevének és nyilatkozatainak felhasználására, reprodukálására, másolására, közzétételére vagy egyéb módon történő felhasználására, biztosítva egyúttal a jogot azok módosítására, törlésére, adaptálására, közzétételére, lefordítására, részletek és/vagy az egész tartalom más művekben való felhasználására.

Közösségi irányelvek / Házirend:

(a) Ön igazolja, hogy:

 1. Az Ön által megadott minden tartalom pontos és Ön az egyedüli szerzőjük,
 2. Ön nem a Procter & Gamble alkalmazottja és Ön nem a P&G bármelyik leányvállalatának vagy a P&G által a P&G termékeinek forgalmazásával és/vagy terjesztésével megbízott szervezet alkalmazottja vagy vállalkozója,
 3. Az Ön felszólalása (vagy annak része) nem került vagy valószínűleg nem kerül felhasználásra a P&G vagy harmadik felek más hirdetési és marketinganyagában,
 4. Ön jelenleg a felszólalásban említett P&G termékek felhasználója,
 5. Az Ön felszólalása előzetes fizetés, vagy fizetési ígéret nélkül történik, vagy anélkül, hogy felszólalási szándékáért fizetségre vagy más juttatásra utaló ígéret járna cserébe. Ez alól kivételt képez az az eset, ha az Ön felszólalása felhasználásra kerül a P&G hirdetési céljaira az alábbiak szerint.
 6. Az Ön által feltöltött állítások vagy vélemények az Ön igaz és őszinte véleményét tükrözik a bejegyzésében említett P&G termékekel kapcsolatos tapasztalatáról.
 7. Amennyiben a felszólalásai/tartalmai kiskorú személyek képét tartalmazzák, Ön kijelenti, hogy Ön a kiskorú(ak) törvényes képviselője és Ön hozzájárul ahhoz, hogy a kiskorú(ak) látható(ak) legyen(ek) ezen tartalmakban.

(b) Az Ön kötelezettségei:

 1. Ön nem adhatja ki magát más felhasználónak vagy olyan személyeknek, akik nem felhasználók;
 2. A P&G weboldal közösségéből származó információkat Ön nem használhatja fel zaklatás, fenyegetés, visszaélés vagy másoknak való ártás, vagy kapcsolatfelvétel, hirdetés, más felhasználóknak való értékesítés céljából azok kifejezett előzetes beleegyezése nélkül;
 3. Az Ön bejegyzései nem tartalmazhatnak olyan tartalmakat, amelyek veszélyeztetik vagy támadják a helyet, céget, vagy csoportot;
 4. Az Ön hozzászólásai nem tartalmazhatnak olyan tartalmakat, amelyek sértik vagy hátrányosan befolyásolják más személyek jogait, különösen a személyes adatok védelméhez való jogát, az általános személyes jogot, valamint a szellemi tulajdonhoz való jogot, valamint amelyek sértik a szerzői jogokat;
 5. Az Ön által feltöltött tartalmakat teljes egészében Önnek kell létrehoznia. Nem tartalmazhatnak semmilyen, harmadik fél tulajdonában levő vagy harmadik fél beleegyezését igénylő tartalmat;
 6. Az Ön bejegyzései nem tartalmazhatnak olyan tartalmakat, amelyek ismeretei szerint hamisak, pontatlanok vagy félrevezetőek;
 7. Az Ön hozzászólásai nem tartalmazhatnak kereskedelmi/üzleti hirdetéseket (ezen belül logókat, márkaneveket, reklámszlogeneket, illetve politikai vagy vallási nyilatkozatokat);
 8. Az Ön hozzászólásai nem tartalmazhatnak adware-ket, láncleveleket, levélszemeteket, kéretlen leveleket vagy spameket;
 9. Az Ön bejegyzései nem tartalmazhatnak vírusokat, trójai programokat, férgeket, botokat, kémprogramokat vagy egyéb számítógépes kódokat, amelyek a rendszerek, adatok és információk károsítására, támadására vagy titkos leolvasására vagy megszerzésére szolgálnak;
 10. Az Ön bejegyzései nem tartalmazhatnak nem megfelelő, illetlen (többek között meztelen fotók vagy pornográfia), vulgáris, obszcén, gyűlölködő, kiismerhetetlen, sértő vagy rágalmazó (beleértve az olyan szavakat vagy szimbólumokat, amelyek sértőnek minősülnek bizonyos eredetű, vallású, szexuális orientációjú vagy szociológiai csoporthoz tartozó személyek vonatkozásában);
 11. Az Ön bejegyzései nem tartalmazhatnak olyan tartalmakat, amelyek támogatják az előítéleteket, a rasszizmust, a gyűlöletet, vagy fenyegetést jelentenek bizonyos csoport vagy személy számára, vagy támogatják a származáson, a nemen, a valláson, a nemzetiségen, a fogyatékosságon, a szexuális irányultságon és a koron alapuló megkülönböztetést;
 12. Az Ön bejegyzései nem tartalmazhatnak más weboldalakra, címekre, e-mail címekre, elérhetőségekre vagy telefonszámokra vonatkozó információkat;
 13. Az Ön hozzászólásai nem tartalmazhatnak semmilyen illegális vagy gyanús tevékenységet, különösen gyermekpornográfiát, obszcén anyagok terjesztését, kábítószerkereskedelmet, szerencsejátékot;
 14. Az Ön hozzászólásai nem tartalmazhatnak pénzügyi előnyökre vagy szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatokat;
 15. Az Ön bejegyzései nem kérhetik kiskorúak személyes adatainak megadását;
 16. Az Ön hozzászólásai nem tartalmazhatnak olyan tartalmakat, amelyek illegálisak, vagy sértik a helyi hatóságok, az ország, a szövetségi kormány vagy a nemzetközi jog vonatkozó törvényeit és szabályait.

Önnek tilos:

Moderálás: Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a P&G jogosult (de nem köteles) ellenőrizni, felülvizsgálni, törölni vagy elutasítani bejegyzéseit és azok minden részét. Továbbá, Ön tudomásul veszi, hogy az Ön bejegyzéseinek tartalmáért teljes mértékben Ön felel.

A weboldal tartalma nem helyettesítheti az orvosi tanácsokat.
A www.pampersvipklub.hu nem nyújt orvosi tanácsadást, diagnózist vagy kezelést. Az összes tartalom, beleértve a szövegeket, grafikákat, képeket és információkat, kizárólag általános információs célokra szolgál. Soha ne hagyja figyelmen kívül a szakorvos által adott tanácsokat és ne halogassa az orvosi rendelő meglátogatását azért, mert elolvasott valamit a weboldalon vagy az e-mailes hírlevélben. Soha ne támaszkodjon a weboldalról vagy a hírlevélből származó információkra, mint a szakmai orvosi tanácsok helyettesítésére.

További Felhasználási feltételek

Promóciók: Speciális feltételek vonatkozhatnak a pampersvipklub.hu egyéb szolgáltatásaira vagy promócióira, pl. versenyek, nyereményjátékok, promóciók és/vagy tevékenységek hivatalos szabályzatai. Az ilyen feltételek alkalmazandók a jelen dokumentumban található információk mellett. Ellentmondások esetén az itt szereplő információk az irányadóak.

Harmadik felek weboldalai: A jelen weboldal olyan oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat, amelyek nem képezik a P&G tulajdonát, és amelyeket nem a P&G működtet, annak ellenére, ha a weboldal egyes oldalai szorosan kapcsolódnak hozzánk. Az ilyen hivatkozásokat figyelmességből kínáljuk fel Önnek. A pampersvipklub.hu nem képviseli, és nem irányítja harmadik felek weboldalainak tartalmát. Továbbá, a harmadik felek oldalaira mutató hivatkozások nem jelentik az adott harmadik fél weboldalán található tartalom szpozorálását, ajánlását, hozzájárulást vagy felelősséget az adott harmadik fél weboldalának tartalmához vagy annak használatához. Semmilyen jogot nem biztosítunk kifejezetten vagy hallgatólagosan a weboldalon vagy harmadik felek weboldalán található információ felhasználására vagy másolására.

A felek közötti kapcsolat: Az Ön által feltöltött tartalmak nem minősülnek a P&G, leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai véleményének. Ezen túlmenően, nincs bizalmi viszony és nincs egyéb vagyonkezelői viszony vagy más kapcsolat Ön és a P&G között. Mindkét fél a megállapodás független feleként jár el, nem mint a másik fél partnere, közös vállalatbeli partnere, képviselője, alkalmazottja vagy munkáltatója és nem jogosult kötelezni a másik felek a megállapodás megkötésére.

Analitikai szolgáltatások

A weboldal Matomo-t használ, ez egy internetes analitikai szolgáltatás. A Matomo úgynevezett „sütiket” használ. Ezek a számítógépen tárolt szöveges fájlok, amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A sütik által generál használatra vonatkozó információk (beleértve az Ön rövidített IP-címét is) továbbításra kerülnek és elemzési célokra tárolják azokat, pl. a weboldal optimalizálása érdekében.

Az Ön IP-címe anonimizálásra kerül a folyamat során, így Ön, mint felhaszáló névtelen marad. A sütik által generált, az Ön weboldal használatára vonatkozó információkat nem továbbítjuk harmadik feleknek. Ön elutasíthatja a sütik használatát a megfelelő beállítás kiválasztásával böngészője szoftverében, de ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja majd használni a weboldal összes funkcióját:

Várható időtartam, megszűnés

A bejelentkezett tagok bármikor felmondhatják tagságukat a Pampers VIP Klubban a „Beállítások” menüpont alatt.

Kérhet egy e-mail üzenetet a leiratkozáshoz a „Leiratkozás” opcióra kattintva. Amint az e-mailben található linkre kattint, tagsága megszűnik.

VIP-projektekben való részvétel

A Pampers VIP Klub projektek Procter & Gamble termékeket biztosítanak a kiválasztott Pampers VIP Klubtagok részére tesztelés céljából.

A Klubtagok tesztelik, értékelik a termékeket és beszélnek róluk. A termékre való hivatkozáskor a Klubtagnak jeleznie kell, hogy egy Pampers projektben vesz részt. A Klubtag köteles mindig nyíltan véleményt nyilvánítani a termékről. A kritika kifejezetten engedélyezett. További részletek az egyes projektekre vonatkozó részvételi feltételekben találhatók, amelyek kétség esetén elsőbbséget élveznek az általános Felhasználási feltételekkel szemben.

Egy adott projektben való részvétel nem kapcsolódik törvényes jogosultsághoz. A projekt résztvevőit a Pampers VIP Klub csapata választja ki profiladataik, érdekeltségeik és jellemzőik, valamint vállalásaik alapján. A jogorvoslat kizárt.

A projektben való részvétel feltétele a nagykorúság.

A Procter & Gamble fenntartja magának a jogot arra, hogy kizárja a tagokat az adott projektből a Felhasználási feltételek vagy a projektre vonatkozó részvételi feltételek megsértése esetén. A Klubtag által a projekt keretein belül kapott áruk vagy tárgyak nem értékesíthető mintáknak számítanak. Az ilyen termékek értékesítése, többek között olyan felületeken keresztül, mint a Jófogás, Vatera vagy eBay, tilos. Meg kell jegyezni, hogy az illetéktelen viszonteladás sértheti a hirdető cég védjegyjogait, mivel a hirdető cég nem viszonteladás céljából forgalmazza ezeket a teszt-termékeket.

A weboldal elérhetősége

A Procter & Gamble jogosult bármikor megszüntetni ezt a weboldalt és annak szolgáltatásait, valamint jogosult bármikor megszüntetni a felhasználói kapcsolatokat. Előfordulhat, hogy a weboldal és más szolgáltatások ideiglenesen nem elérhetők technikai problémák miatt.

A P&G saját belátása szerint és értesítés nélkül módosíthatja a jelen megállapodás feltételeit azonnali hatállyal. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt az irányelvek frissítéseinek vagy kiegészítéseinek ellenőrzése érdekében.

A rendelkezések megszegése, felfüggesztés és megszüntetés

A jelen Megállapodás be nem tartása a Pampers VIP Klub weboldal használatára Önt feljogosító Felhasználási feltételek megszegésének minősül. Ez a következő intézkedések életbe léptetését eredményezheti:

Kizárjuk a felelősségünket a jelen Felhasználási feltételek megsértése miatt hozott intézkedésekért. Az itt részletezett intézkedések nem kizárólagosak és bármilyen, általunk szükségesnek ítélt intézkedést megteszünk.

Kizárjuk a felelősségünket a jelen Felhasználási feltételek megsértése miatt hozott intézkedésekért. Az itt részletezett intézkedések nem kizárólagosak és bármilyen, általunk szükségesnek ítélt intézkedést megteszünk.

Követelések kizárása és a felelősség korlátozása

Ön tudomásul veszi, hogy kizárólag Ön felel a weboldalon való regisztrációért, részvételért és annak használatáért. A weboldal „ahogy látható” állapotban kerül rendelkezésére bocsátva, a törvény által megengedett mértékig. A Procter & Gamble, annak vezetősége, tisztviselői, alkalmazottai és helyettesítő ügynökei nem nyújtanak garanciát és nem vállalnak felelősséget a pampersvipklub.hu tartalmának vagy e weboldalhoz kapcsolódó egyéb weboldalak tartalmának pontosságáért vagy teljességéért. A törvény által megengedett mértékig mi, a cégcsoportunk és a velünk kapcsolatban álló harmadik felek ezennel semmilyen felelősséget nem vállalunk a felhasználó részére a weboldallal vagy a weboldal használatával, nem-elérhetőségével vagy a weboldal, a weboldalhoz kapcsolt weboldalak használatának és az azokon megjelenített tartalmak következményeivel kapcsolatban fellépő közvetlen vagy közvetett károkért és következményes károkért, különösen:

A fenti felelősségkizárás vonatkozik a károkozásból (vétkes vagy más hibájából), szerződésszegésből vagy egyéb okokból eredő követelésekre, még akkor is, ha azok előre nem láthatóak voltak, miközben ez a rendelkezés nem zárja ki az Ön anyagi javainak elvesztéséből vagy sérüléséből eredő, valamint közvetlen pénzügyi veszteséggel kapcsolatos kártérítési követeléseket, amelyek nem kizártak a fent említett kategóriák egyike által.

Ez nem érinti felelősségünket a vétkes életet, végtagot vagy egészséget érintő sérülésekért. Ugyanez vonatkozik a félrevezető, tisztességtelen megtévesztésre vonatkozó felelősségre és bármilyen más olyan felelősségre, ami nem kizárható vagy korlátozható az alkalmazandó jog értelmében.

Kártalanítás: A weboldalra való regisztrációval, részvétellel vagy a weboldal használatával Ön és helyettesítő ügynökei, a Procter & Gamble, annak vezetősége, alkalmazottai és vállalják, hogy kártalanítják a Procter & Gamble-t minden követelés, kártérítési követelés, veszteség, felelősség, költség és kiadás (különösen ügyvédi díjak) kapcsán a következők vonatkozásában:

(i) a pampersvipklub.hu használata és elérése Ön által;
(ii) a jelen Felhasználói feltételek megsértése Ön által;
(iii) harmadik felek jogainak megsértése Ön által, különös tekintettel a szerzői jogokra, a szellemi tulajdonra vagy adatvédelmi és személyes jogokra;
(iv) jogszabályok megsértése Ön által bejegyzései lértrehozásával, feltöltésével és/vagy utólagos módosításával; vagy
(v) az Ön kártalanítása harmadik fél által az Ön által feltöltött bejegyzés következtében elszenvedett kárral kapcsolatos követelésekért. Ez a kártalanítás a hirdetési kampány befejezését követően is érvényben marad.

Jogok átruházása

A felhasználó tag jogosult átadni vagy átruházni a jelen Megállapodásból származó jogait és kötelezettségeit a P&G előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül (amit nem lehet indokolatlanul elutasítani vagy késleltetni). A P&G jogosult átadni vagy átruházni a jelen Megállapodás szerinti jogait a felhasználó beleegyezése nélkül, feltéve, hogy előre tájékoztatja erről a felhasználót.

Módosítások és jogokról való lemondás

A felhasználó írásbeli értesítése kap a jelen Megállapodás bármilyen módosításáról. A változás elérhető közvetlenül a pampersvipklub.hu oldalra való következő belépést követően és a felhasználó elfogadásának tárgyát képezi. Ha a felhasználó nem fogadja el a módosítást, hozzáférése a pampersvipklub.hu oldalhoz blokkolásra kerül.

A jelen Megállapodásból eredő jogokról való lemondás kizárólag írásban érvényes. A lemondás kizárólag azon fél számára érvényes, akinek a mentességet címezték és kizárólag azokra a körülményekre, amelyekre vonatkozóan azt megadták. A cselekedet végrehajtása vagy elmulasztása nem tekintkető hallgatólagos jogfeladásnak.

Részleges érvénytelenség

Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezését egy illetékes bíróság vagy hatóság részben vagy egészben érvénytelennek, végrehajthatatlannak vagy jogellenesnek nyilvánítja, a fennmaradó rendelkezések érintetlenek maradnak.

Ha egy rendelkezés érvényessége, megvalósíthatósága vagy jogszerűsége a rendelkezés egy részének törlésével létrehozható, a felek szándékai szerinti rendelkezés gazdasági céljának eléréséhez szükséges módosítással elátott rendelkezés lép életbe.

Alkalmazandó jog és a joghatóság helye

A jelen Felhasználási feltételek, valamint az azokból vagy a szerződés tárgyából vagy a Felhasználási feltételek létrehozásából eredő vagy azokkal kapcsolatos jogviták (beleértve a szerződésen kívüli jogvitákat vagy követeléseket) vonatkozásában a Magyar Köztársaság jogszabályai az irányadók a nemzetközi magánjog kizárásával, és e jogszabályoknak megfelelően kell értelmezni. A Magyar Köztársaság bíróságai illetékesek a pampersvipklub.hu látogatásából eredő vagy azzal kapcsolatos követelések vonatkozásában. Azonban fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen Felhasználási feltételek megsértése esetén az Ön lakóhelye szerinti illetékességi helyszínen érvényesítsük követeléseinket Önnel szemben.

Sütik elfogadása